Những người thành đạt trong cuộc sống đều mang trong mình một số phẩm chất đặc biệt nào đó để phân biệt họ với 98% số người còn lại. Hành trình để thành công vô cùng khắc nghiệt, chính vì ...

Bức thư được giám đốc một công ty niêm yết gửi cho con trai vào đám cưới, sau đó đã được đăng tải trên rất nhiều các trang mạng của Trung Quốc. Toàn bộ bức thứ như sau: Con trai! ...

1. Bản thân bây giờ là kiểu người 10 năm trước ghét nhất. 2. Là khóc cũng chỉ dám để dành đến tối ngủ một mình rồi khóc. 3. Không tin tưởng ai quá nhiều. 4. Giờ biết khóc vì ...

Thấy rất nhiều bài viết, dòng tản mạn được tác giả nắn nót từng chữ. Hay những bài bán hàng được đầu tư chất xám cẩn thận, chăm chút từng số liệu. Những bài ấy rất hay và đáng học ...