Cách Phân Tích Hành Vi Người Dùng Trong Google Analytics

Google Analytics
4.5/5 - (2 bình chọn)

Google Analytics Là Gì

Công cụ dùng để phân tích tình hình sức khỏe website, được cung cấp miễn phí bởi Google. Bên cạnh đó khi tích hợp công cụ này vào website, Google Analytics sẽ đưa ra các báo cáo chi tiết về các chỉ số liên quan của trang như sử dụng trang web, hành vi người dùng và thống kê nguồn truy cập.

Các Thuật Ngữ Cơ Bản Trong Google Analytics

Để đọc và hiểu được các thông số hiệu suất của website thì trước tiên bạn phải nắm được các “thuật ngữ kỹ thuật cơ bản” nhưng rất quan trọng dưới đây:

Số Phiên “Sessions”: là khoảng thời gian mà người dùng bắt đầu chủ động tương tác với website hay ứng dụng cho tới khi thoát trang.

Số phiên trên mỗi người “Number of sessions per User” là số phiên truy bình mỗi người dùng tạo ra.

Số lần xem trang “Pageviews”: là tổng số trang người dùng đã xem. Một pageview được tính là một trang của bạn tải trong trình duyệt và một phiên người dùng có thể xem nhiều trang khác nhau, tương đương tạo ra nhiều pageview.

Số trang trên phiên ” Pages/Session”: là trung bình trong một phiên người dùng xem bao nhiêu trang.

Thời gian trung bình phiên ” Avg.Session Duration”: độ dài trung bình của một phiên.

Tỉ lệ thoát “Bounce rate”: là tỉ lệ phần trăm số phiên đơn mà trong đó người dùng chỉ xem một trang trên website của bạn rồi thoát ra mà không xem bất kỳ trang khác.

Tỉ lệ bounce rate càng cao thì nhìn chung là không tốt lắm, nó phản ánh tới độ hài lòng của khách hàng cũng như website/thương hiệu của doanh nghiệp.

Số lần xem trang duy nhất “Unique Pageviews”: là số lượng phiên trong đó trang cụ thể đã được xem ít nhất một lần. Số lần xem trang duy nhất được tính cho từng kết hợp URL trang + Tiêu đề trang.

Thời gian trung bình trên trang “Avg.Time on Page”: là thời lượng trung bình mà người dùng đã bỏ ra khi xem một trang Phần trăm thoát ” %Exit ” là phần trăm số lần thoát khỏi trang web đã xảy ra từ một trang cụ thể hoặc một tập hợp các trang.

Các Báo Cáo Trong Google Analytics

Báo cáo Đối Tượng “Audiences Report”: báo cáo cung cấp rất chi tiết hành vi của người dùng đáp lại hoạt động tiếp thị, bao gồm các chỉ số như:

 • số người dùng
 • người dùng mới
 • số phiên
 • số phiên trên mỗi người dùng
 • số lần xem trang
 • số trang/phiên
 • thời gian trung bình của phiên và tỉ lệ thoát

Báo cáo thu nạp “Acquistion Report”: Google Analytics thống kê tỷ lệ phần trăm những kênh mà khách hàng đến với website của bạn từ nguồn nào như:

 • Google search
 • referal
 • social
 • direct

Báo cáo hành vi “Bahavior Report”: Google Analytics sẽ chú trọng thống kê về các trang có lượng lượng truy cập nhiều nhất và tốc độ load của từng trang.

Báo cáo chuyển đổi “Conversion Report”: để đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu có tốt không. Tất cả mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra sau một thời gian khởi chạy sẽ được báo cáo ở đây.

Những mục tiêu nào có tỷ lệ chuyển đổi quá thấp, bạn cần xem lại tình trạng website hiện tại “nội dung, tốc độ tải trang, lời kêu gọi hành động ” cần tối ưu điều gì để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.

Nếu như công cụ Google Search Console được sử dụng để đánh giá hiệu suất website thì Google Analytics sẽ giúp phân tích sức khỏe website tổng thể và hành vi khách hàng. Hai công cụ này bổ trợ cho nhau và là bộ đôi quan trọng.