Lý Thuyết Con Dán Và Bài Học Thú Vị

Sundar Pichai là CEO của Google từ 2015. Pichai đưa ra lý thuyết “Cockroach” (Con Gián) để hành xử một cách bình tĩnh và thông minh trước mọi vấn đề để tránh gây đỗ vỡ các mối quan hệ, để tránh đưa

10 Bước Để Viết Bài Bán Hàng Thuyết Phục

1. Đưa ra vấn đề của khách hàng – Vấn đề có thể hiện hữu nhưng hầu hết vấn đề là tiềm ẩn và người bán hàng cần chỉ rõ cho khách hàng thấy vấn đề của họ. VD: Nếu bạn bán

1 5 6 7